คณะผู้บริหาร ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร”  โดยมีท่านวิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_4682 IMG_4684