ประชุมอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพื่อกำหนดทิศทางของหลักสูตรในอนาคต  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559   ณ ห้องประชุมอินทนิล 2  อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_4676 IMG_4675