โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559   ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

IMG_5512 IMG_5534