คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 10  “Agricultural Innovation and Sustainable in Thailand” เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559   ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

12496012_1123440777748655_364213613572426565_o 13679958_1123440921081974_5140812649829635881_o