คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

IMG_6521 IMG_6846