พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ

IMG_8326 IMG_8368