ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวคำถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยยืนถวายความอาลัย ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2559  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

14589583_1246208048735094_461196819769319670_o