บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านพัสดุ ของ มทร.ธัญบุรี  เมื่อวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา