«

»

ก.ย.
02

เอกสารสอบราคาซื้อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ”   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ

>>>  คลิกดูรายละเอียด  เอกสารสอบราคาซื้อ

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>