คณาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย    เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน และหารือแนวทางความมือระหว่างสถาบัน  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560