คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี  จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2554    แด่ผู้เกษียณ  3  ท่าน  ได้แก่  ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต ,   ผศ.ดร.สมพร คนยงค์ และคุณถวิล โยเหลา ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2554  ณ อาคารโภชนาคาร 2545