กิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 23 โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย การประดิษฐ์ว่าวไทย การประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สด การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การทำขนมครกเบญจรงค์ การตอบปัญหาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมทางการเกษตร การปั้นดินเหนียวเล่าเรื่องพ่อ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง   ในช่วงค่ำ มีกิจกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย และกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงก์คอนเทสท์   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต