สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการจัดตั้งหอประวัติเกษตรปทุม   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี