สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี  จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี