ดร.ศรินญา สังขสัญญา อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ให้สัมภาษณ์ รายการ MOST NEWS   ออกอากาศทางสถานี Most Channel PSI ช่อง 246  เรื่อง  ชะลอวัย ต้านแก่ ด้วยน้ำจันทร์เทศ   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560