พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560