คณะจัดให้มีการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ปลูกบัวอย่างไร ให้ได้เงินล้าน” ให้กับผู้ที่สนใจภายนอก  บรรยายโดย คุณจักพงษ์ สังข์งาม ผู้จัดการ สวนบัวกำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม ศูนย์บริการความรู้(CKC)