สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า  เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงาน 83 ปีเกษตรปทุมธานี   เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี