ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2560 เพื่อสรุปผลการรับนักศึกษาระบบTCAS และเตรียมความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี