1. ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นของโปรตีนไฮโดรไลเชทจากใบมะรุม

1
1
1.pdf
1.5 MB
231 Downloads
Details...

2. การพัฒนาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในงานภูมิทัศน์

2
2
2.pdf
598.5 KB
531 Downloads
Details...

3. การยับยั้งไบโอเจนิกเอมีนและควบคุมคุณภาพของผักกาดดองโดยใช้กล้าเชื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก

3
3
3.pdf
1.3 MB
190 Downloads
Details...

4. การผลิตน้ำผึ้งชันโรงจากดอกมะพร้าว และการใช้ชันโรงเพื่อเพิ่มการติดผล มะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า

4
4
4.pdf
661.6 KB
202 Downloads
Details...

5.การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของส่วนเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าว : การผลิตน้ำฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมดื่มที่มีเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าวเป็นส่วนประกอบ