คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี