คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะ และเยี่ยมชม ร้าน Farmer Shop และงานฟาร์มคณะ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี