รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.นที ภู่รอด ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าสำรวจพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561