ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บริการวิชาการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยทอดกรอบปรุงรสชนิดต่างๆ (รสหวาน รสเค็ม รสแซบจี๊ด รสสาหร่าย รสชีส กล้วยเบรคแตก) กล้วยหอมกวน กล้วยน้ำว้ากวน และเค้กกล้วยหอม เมื่อวันที่ 7- 8 มีนาคม 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นการบูรณาการ การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เข้าด้วยกัน