สาขาประมง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560 บรรยายโดย อาจารย์สมิง จำปาศรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561