ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ ร่วมรดน้ำขอพรจากอดีตอธิการบดี อดีตผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงาน “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี