โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน หลักสูตรการจัดสวนในขวดแก้ว  วิทยากรบรรยายโดย  ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  ณ สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี