โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน หลักสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพแบบแห้งวิทยากรบรรยายโดย  อาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561