ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์ จำกัด