ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561   ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี