คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณโดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ อาคารโภชนาคาร 2545