นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานการผลิตเห็ดเป็นยา: เห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ และเห็ดเยื่อไผ่ ณ เฟรชวิลล์ฟาร์ม เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครฯ ในรายวิชาการผลิตเห็ด ผู้สอนโดย ผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน์ และดร. พราวมาส เจริญรักษ์ ผู้ช่วยสอนโดย น.ส. นรกมล ขำวารี