«

»

ต.ค.
11

ประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี