สาขาการผลิตพืช จัดประชุมอาจารย์สาขา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี