ประกาศราคากลางจ้างเหมางานเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เป็นจำนวนเงิน 1,110,000- บาท  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

(บก.06)
(บก.06)
06.pdf
198.4 KB
193 Downloads
Details...