«

»

พ.ย.
14

พิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2561

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา พิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2561   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561   ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี