คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา พิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2561   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561   ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี