ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระเร่งด่วน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561   ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี