«

»

พ.ย.
15

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี