สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อัญเชิญถวาย    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561   ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จ.ปราจีนบุรี