«

»

ธ.ค.
22

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม เพื่อรองรับตลาดระดับบน

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม เพื่อรองรับตลาดระดับบน  เมื่อวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2561  ณ สุระสิงห์ฟาร์ม จ.ระยอง พฤกษะศรีฟาร์ม และสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ กำแพงแสน จ.นครปฐม