«

»

ธ.ค.
29

ฝึกทักษะการขับรถไถเดินตาม

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตพืช ฝึกทักษะการขับรถไถเดินตาม เพื่อประยุกต์ใช้กับไถหัวหมู ไถพรวน และไถยกร่อง ในวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้สอนโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์