งานเกษตรสัมพันธ์ เพื่อร่วมสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม  และงานเลี้ยงสังสรรค์   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561   ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต