นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมแข่งขันจัดสวนหย่อม ภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Minimal Modern” ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (BRICC 2019) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์