«

»

ก.พ.
08

หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ COE ครั้งที่ 2

ผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม หารือแนวทางการเพิ่มรายได้ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)กับคุณธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรสำนักงานการตลาด   กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร และทีมงาน    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี