ประชุมการบริหารความเสี่ยง   ในหัวข้อเรื่อง การจัดการอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติงานฟาร์ม    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี