การประชุมคณะทำงานสำนักงานบริหารพื้นที่ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกตร