บริษัท โรฟุ ไทยแลนด์ จำกัด ประกอบกิจการด้านการผลิตรองเท้า (KEEN) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่ สามารถส่ง CV มาได้ที่ Email: yanisa.j@rofuth.com