คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนากำลังคนและฟาร์มต้นแบบอัจฉริยด้านฟาร์มการผลิตพืช จัดโดย สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดอยุธยา และ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)