มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีซ้อมใหญ่ เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี