คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี